Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Đồng thời với tăng số người nhiễm được điều trị ARV cần nâng cao chất lượng điều trị

Đó là chỉ đạo của PGS.TS Nguyễn Hoàng Long Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS tại Hội...

Việt Nam nỗ lực xóa bỏ phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong y tế

Một dự án thí điểm mô hình giảm phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong các cơ sở y tế...

Đoàn Bộ Y tế CHDCND Lào thăm quan và học tập về hoạt động cải thiện chất lượng chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại Việt Nam

Để tăng cường chất lượng chương trình chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại Lào, Bộ Y tế Lào...

Lồng ghép dịch vụ điều trị HIV và lao tại một cơ sở - Mô hình lấy bệnh nhân làm trung tâm

Nhằm tăng cường công tác quản lý và cung cấp dịch vụ toàn diện, thuận lợi cho bệnh nhân...

Tổ chức Hội thảo tham vấn về chống kỳ thị, phân biệt đối xử với HIV/AIDS trong cơ sở y tế.

Ngày 16/5/2017, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với Chương trình phối hợp...

Tìm kiếm văn bản