Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Việt Nam nỗ lực xóa bỏ phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong y tế

Một dự án thí điểm mô hình giảm phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong các cơ sở y tế...

Đoàn Bộ Y tế CHDCND Lào thăm quan và học tập về hoạt động cải thiện chất lượng chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại Việt Nam

Để tăng cường chất lượng chương trình chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại Lào, Bộ Y tế Lào...

Lồng ghép dịch vụ điều trị HIV và lao tại một cơ sở - Mô hình lấy bệnh nhân làm trung tâm

Nhằm tăng cường công tác quản lý và cung cấp dịch vụ toàn diện, thuận lợi cho bệnh nhân...

Thái Bình - Sẵn sàng thanh toán khám, chữa bệnh cho người nhiễm HIV/AIDS qua thẻ bảo hiểm y tế

Hầu hết các cơ sở y tế đã sẵn sàng tiếp nhận, chuyển giao thanh toán bảo hiểm y tế cho...

Tổ chức Hội thảo tham vấn về chống kỳ thị, phân biệt đối xử với HIV/AIDS trong cơ sở y tế.

Ngày 16/5/2017, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với Chương trình phối hợp...

Tìm kiếm văn bản