Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tính phù hợp trong điều trị trước phơi nhiễm (PrEP) tại Việt Nam – Những phát hiện từ một nghiên cứu thuần tập

Tại Việt Nam, dịch vụ PrEP bắt đầu được triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh từ tháng...

Quảng bá dự phòng trước phơi nhiễm PrEP

Tối 19-11-2019, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TP Cần Thơ phối hợp Dự án hợp tác Y tế...

Cần Thơ: Khai trương dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm

Cần Thơ nằm trong tốp 5 các địa phương có tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm nam quán hệ...

Tìm kiếm văn bản