Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hội thảo xây dựng kế hoạch điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc ARV (PrEP) giai đoạn 2021-2025

Ngày 26/6/2020, tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã phối hợp...

Thuốc PrEP hiện nay đang miễn Phí

- Bên cạnh bao cao su, thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV - PrEP là biện pháp dự phòng...

Hội nghị triển khai hoạt động Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh năm 2020 tại Tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 29/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hoà tổ chức Hội nghị triển khai hoạt...

Tìm kiếm văn bản