Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Bệnh viện Da liễu Hà Nội triển khai Phòng khám, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV PrEP

Với mục tiêu chung tay cùng cộng đồng giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV với nhóm người có nguy cơ...

Bệnh viện Medlatec khai trương Phòng khám, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV PrEP

Với ý nghĩa chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi và chấm dứt dịch HIV/AIDS, từ tháng 8/2020,...

PrEP ngắn hạn có thể là phương pháp thay thế hiệu quả để dự phòng HIV cho nhóm MSM

Một nghiên cứu mới đây trên Tạp chí AIDS đã chỉ ra rằng người đồng tính, người lưỡng tính...

Tìm kiếm văn bản