Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Cải thiện chất lượng chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại các cơ sở khám chữa bệnh

Ngày xuất bản : 02/04/2017 - Lượt Xem: 494

Cải thiện chất lượng chăm sóc và điều trị HIV/AIDS là mô hình xây dựng năng lực nhằm cải thiện chất lượng chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV.

Chương trình cải thiện chất lượng gồm 3 phần: đo lường việc thực hiện dịch vụ, cải thiện chất lượng và quản lý chất lượng. Với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của các tổ chức quốc tế, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã triển khai hoạt động thí điểm cải thiện chất lượng chương trình chăm sóc và điều trị cho người nhiễm HIV từ năm 2012, với mục tiêu tất cả các cơ sở cung cấp dịch vụ điều trị chăm sóc chuẩn theo đúng hướng dẫn quốc gia; Cung cấp dịch vụ có chất lượng cho người nhiễm HIV, người nhiễm HIV được tiếp cận sớm với dịch vụ điều trị ARV; Giảm tỷ lệ không tuân thủ và mất dấu bệnh nhân; Xây dựng và triển khai thí điểm cải thiện chất lượng với đầy đủ 3 cấu phần: quản lý chất lượng, đo lường chất lượng và cải thiện chất lượng. Tính đến cuối năm 2016 đã có 172 phòng khám ngoại trú tại 30 tỉnh, thành phố triển khai thực hiện chương trình cải thiện chất lượng với hơn 70.000 bệnh nhân được nhận các lợi ích của hoạt động cải thiện chất lượng dịch vụ mang lại.

 

Hiện nay, mới chỉ có 172 /385 phòng khám thực hiện hoạt động cải tiện chất lượng chăm sóc và điều trị. Thời gian tới, để thực hiện được mục tiêu 90 - 90 - 90, mở rộng điều trị cho bệnh nhân HIV, cần chuyển sang thực hiện chiến lược mới, đó là điều trị ngay khi mới phát hiện dương tính HIV, điều trị lưu động, điều trị tại các trại giam, các vùng sâu ,vùng xa, vùng khó khăn; đồng thời lồng ghép điều trị vào hệ thống bệnh viện, điều trị phân cấp về xã phường, đảm bảo chất lượng điều trị vì hiện nay tình hình kháng thuốc có xu hướng gia tăng.

 

Trong giai đoạn 2017 - 2020 Cục Phòng, chống HIV/AIDS chủ trương mở rộng hoạt động cải thiện chất lượng chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại tất cả các phòng khám ngoại trú và các tỉnh, thành phố trong của nước, lồng ghép vào hệ thống quản lý chất lượng và cải thiện của bệnh viện. Đồng thời phối hợp với Cục quản lý khám bệnh chữa bệnh trong việc nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới; chuẩn hóa tài liệu tập huấn về cải thiện chất lượng; tìm kiếm và huy động nguồn tài chính hỗ trợ cho cải thiện chất lượng chương trình chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.

 

Theo báo cáo của Cục Phòng, chống HIV/AIDS, cả nước hiện có trên 205.000 người nhiễm HIV còn sống. Vì vậy, nhu cầu về chăm sóc và điều trị là rất lớn. Công tác chăm sóc và điều trị HIV/AIDS đã được triển khai từ năm 2005, đến nay đã có 385 phòng khám ngoại trú HIV/AIDS mở rộng ở 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, gần 1.000 xã, phường đã thực hiện cấp phát thuốc ARV và hỗ trợ bệnh nhân tuân thủ điều trị và có 115.594 bệnh nhân đang điều trị ARV.

Bình luận
Tìm kiếm văn bản