Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hướng dẫn triển khai Tháng cao điểm Dự phòng lâu truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020

Ngày xuất bản : 21/05/2020 - Lượt Xem: 249

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Hướng dẫn triển khai Tháng cao điểm Dự phòng lâu truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020

Tập tin đính kèm
Bình luận
Tìm kiếm văn bản