Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tài liệu tập huấn hướng dẫn các tỉnh, thành phố xây dựng Kế hoạch Đảm bảo tài chính

Ngày xuất bản : 23/07/2020 - Lượt Xem: 200

Tài liệu tập huấn này được xây dựng nhằm cung cấp thông tin cho các tỉnh, thành phố về xây dựng kế hoạch thực hiện ĐBTC

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Tài liệu tập huấn hướng dẫn các tỉnh, thành phố xây dựng Kế hoạch Đảm bảo tài chính thực hiện chiến lược phòng, chống HIV/AIDS nhằm chấm dứt bện AIDS vào năm 2030

Quý bạn đọc tải tài liệu tại: đây

Bình luận
Tìm kiếm văn bản