Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thông tin dành cho báo chí và Bài trình bày Mít tinh Hưởng ứng ngày Thế giới Phòng, chống AIDS và Tổng kết 30 năm công tác Phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam

Ngày xuất bản : 26/11/2020 - Lượt Xem: 338

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu: Thông tin dành cho báo chí và Bài trình bày Mít tinh Hưởng ứng ngày Thế giới Phòng, chống AIDS và Tổng kết 30 năm công tác Phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam

Tập tin đính kèm
Bình luận
Tìm kiếm văn bản