Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tổ chức Tập huấn thí điểm về lồng ghép hoạt động cải tiến chất lượng điều trị HIV/AIDS với hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện tại Hà Nội

Ngày xuất bản : 28/01/2016 - Lượt Xem: 1238

Nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV/AIDS (HIVQUAL) và đảm bảo tính bền vững của chương trình, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổ chức tập huấn thí điểm về lồng ghép hoạt động cải tiến chất lượng điều trị HIV/AIDS với hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện tại Hà Nội từ ngày 27-29/1/2016. Tham dự và chủ trì lớp tập huấn có PGS.TS Bùi Đức Dương, Phó Cục trưởng, Cục Phòng, chống HIV/AIDS. Các giảng viên đến từ Cục Phòng, chống HIV/AIDS;
Tham dự lớp tập huấn là các Lãnh đạo bệnh viện, trưởng phòng/tổ trưởng tổ Quản lý chất lượng, trưởng phòng Điều dưỡng, trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Trưởng khoa Khám bệnh, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Phụ trách cơ sở điều trị HIV/AIDS ngoại trú tại bệnh viện của 05 bệnh viện tại 03 tỉnh: Hoà Bình, Sơn La, Thái Bình. Trong 03 ngày tập huấn, các học viên đã được tập huấn về : Thực trạng quản lý chất lượng trong chăm sóc và điều trị HIV/AIDS; Thực trạng và định hướng quản lý chất lượng tại bệnh viện; Kiến thức cơ bản về các cấu phần của quản lý chất lượng và chu trình PDSA (plan - do - study - action), Vai trò của lãnh đạo trong quản lý chất lượng; Đánh giá cải tiến chất lượng theo bộ 83 tiêu chí và giới thiệu tiêu chí bổ sung về cải tiến chất lượng điều trị HIV/AIDS; Đo lường chất lượng: danh mục chỉ số chất lượng bệnh viện; Các bước trong thực hiện cải tiến chất lượng; Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng bệnh viện. Cũng tại lớp tập huấn, các học viên được thực hành từng bước lập kế hoạch cải tiến chất lượng cho các chỉ số lồng ghép chất lượng điều trị HIV/AIDS với quản lý chất lượng bệnh viện...
FullSizeRender-640x480-.jpg

Toàn cảnh lớp tập huấn

Bình luận
Tìm kiếm văn bản