Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015

Ngày xuất bản : 10/11/2015 - Lượt Xem: 2616

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Công văn 8004/BYT-UBQG50 ngày 21/10/2015 về việc Triển khai Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015.

cong-van8004-BYT-UBQG50.jpg

Kế hoạch kèm theo: Huong-dan-ke-hoach_final21-10.doc

Bình luận
Tìm kiếm văn bản