VAAC
Đang tải dữ liệu...
 
 Giới thiệuSitemapLiên hệ
Trang chủ
Tin tức
Giới thiệu
Các hoạt động chuyên môn
Hợp tác quốc tế
Kiến thức HIV/AIDS
Văn bản pháp quy
Báo cáo/Nghiên cứu/Ấn phẩm
Hỏi đáp
HIVQUAL
Danh mục Văn bản quản lý     

Công văn số 431/DA-KH về việc Đăng ký chỉ tiêu thực hiện dự án năm 2012 và 3 năm tiếp theo

 

Công văn số 418/DA-QTC ngày 04/8/2011 của Ban Quản lý dự án thành phần y tế, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về việc hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức hoạt động của BQLDA tỉnh/ thành phố

 

Công văn số 409/DA-HC ngày 01/8/2011 của Ban Quản lý dự án thành phần y tế, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về việc hướng dẫn nhân sự tham gia BQLDA tỉnh/ thành phố

Danh mục Văn bản Chuyên môn kỹ thuật và tài liệu     

Công văn số 347/DA-QTC ngày 05/7/2011 của Ban Quản lý dự án thành phần y tế, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về việc thực hiện các qui định về mua sắm đấu thầu

 

Công văn số 308/DA-QTC ngày 21/6/2011 của Ban Quản lý dự án thành phần y tế, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về việc thực hiện quy định của nhà tài trợ về mua sắm đấu thầu thuốc và sinh phẩm

 

Công văn số 303/DA-QTC ngày 17/6/2011 của Ban Quản lý dự án thành phần y tế, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về việc hướng dẫn triển khai hoạt động điều trị, chăm sóc HIV/AIDS

 
Văn bản pháp quy     
Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT Hướng dẫn công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng
  Tải xuống 
Quyết định 1062/QĐ-BYT Về việc ban hành Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê theo dõi, đánh giá công tác phòng, chống HIV/AIDS
  Tải xuống 
Thông tư 03/2015/TT-BYT về việc Quy định chế độ báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS
  Tải xuống 
Thông tư 02/2015/TT-BYT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  Tải xuống 
Thông tư 01/2015/TT-BYT về việc Hướng dẫn tư vấn phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế
  Tải xuống 
Liên kết web
Chiến dịch Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con