VAAC
Đang tải dữ liệu...
 
 Giới thiệuSitemapLiên hệ
Trang chủ
Tin tức
Giới thiệu
Các hoạt động chuyên môn
Hợp tác quốc tế
Kiến thức HIV/AIDS
Văn bản pháp quy
Báo cáo/Nghiên cứu/Ấn phẩm
Hỏi đáp
HIVQUAL
Danh mục Văn bản quản lý     

Công văn số 431/DA-KH về việc Đăng ký chỉ tiêu thực hiện dự án năm 2012 và 3 năm tiếp theo

 

Công văn số 418/DA-QTC ngày 04/8/2011 của Ban Quản lý dự án thành phần y tế, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về việc hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức hoạt động của BQLDA tỉnh/ thành phố

 

Công văn số 409/DA-HC ngày 01/8/2011 của Ban Quản lý dự án thành phần y tế, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về việc hướng dẫn nhân sự tham gia BQLDA tỉnh/ thành phố

Danh mục Văn bản Chuyên môn kỹ thuật và tài liệu     

Công văn số 347/DA-QTC ngày 05/7/2011 của Ban Quản lý dự án thành phần y tế, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về việc thực hiện các qui định về mua sắm đấu thầu

 

Công văn số 308/DA-QTC ngày 21/6/2011 của Ban Quản lý dự án thành phần y tế, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về việc thực hiện quy định của nhà tài trợ về mua sắm đấu thầu thuốc và sinh phẩm

 

Công văn số 303/DA-QTC ngày 17/6/2011 của Ban Quản lý dự án thành phần y tế, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về việc hướng dẫn triển khai hoạt động điều trị, chăm sóc HIV/AIDS

 
Văn bản pháp quy     
Quyết định 3047/2015/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS"
  Tải xuống 
Thông tư 14/2015/TT-BYT ngày 25/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Quản lý thuốc Methadone
  Tải xuống 
THÔNG TƯ 15/2015.TT-BYT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ Y TẾ LIÊN QUAN ĐẾN HIV/AIDS
  Tải xuống 
Thông tư 12/2015/TT-BYT ngày 28/5/2015 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
  Tải xuống 
Quyết định 02/QĐ-BYT ngày 06 tháng 01 năm 2015 về việc ban hành Thực hiện đánh giá, giám sát hỗ trợ kỹ thuật phòng xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS
  Tải xuống 
Liên kết web
Chiến dịch Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con