VAAC
Đang tải dữ liệu...
 
 Giới thiệuSitemapLiên hệ
Trang chủ
Tin tức
Giới thiệu
Các hoạt động chuyên môn
Hợp tác quốc tế
Kiến thức HIV/AIDS
Văn bản pháp quy
Báo cáo/Nghiên cứu/Ấn phẩm
Hỏi đáp
HIVQUAL
Danh mục Văn bản quản lý     

Công văn số 431/DA-KH về việc Đăng ký chỉ tiêu thực hiện dự án năm 2012 và 3 năm tiếp theo

 

Công văn số 418/DA-QTC ngày 04/8/2011 của Ban Quản lý dự án thành phần y tế, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về việc hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức hoạt động của BQLDA tỉnh/ thành phố

 

Công văn số 409/DA-HC ngày 01/8/2011 của Ban Quản lý dự án thành phần y tế, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về việc hướng dẫn nhân sự tham gia BQLDA tỉnh/ thành phố

Danh mục Văn bản Chuyên môn kỹ thuật và tài liệu     

Công văn số 347/DA-QTC ngày 05/7/2011 của Ban Quản lý dự án thành phần y tế, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về việc thực hiện các qui định về mua sắm đấu thầu

 

Công văn số 308/DA-QTC ngày 21/6/2011 của Ban Quản lý dự án thành phần y tế, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về việc thực hiện quy định của nhà tài trợ về mua sắm đấu thầu thuốc và sinh phẩm

 

Công văn số 303/DA-QTC ngày 17/6/2011 của Ban Quản lý dự án thành phần y tế, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về việc hướng dẫn triển khai hoạt động điều trị, chăm sóc HIV/AIDS

 
Liên kết web
Chiến dịch Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con