VAAC
Đang tải dữ liệu...
 
 Giới thiệuSitemapLiên hệ
Trang chủ
Tin tức
Giới thiệu
Các hoạt động chuyên môn
Hợp tác quốc tế
Kiến thức HIV/AIDS
Văn bản pháp quy
Báo cáo/Nghiên cứu/Ấn phẩm
Hỏi đáp
Danh mục Văn bản quản lý     

Công văn số 431/DA-KH về việc Đăng ký chỉ tiêu thực hiện dự án năm 2012 và 3 năm tiếp theo

 

Công văn số 418/DA-QTC ngày 04/8/2011 của Ban Quản lý dự án thành phần y tế, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về việc hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức hoạt động của BQLDA tỉnh/ thành phố

 

Công văn số 409/DA-HC ngày 01/8/2011 của Ban Quản lý dự án thành phần y tế, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về việc hướng dẫn nhân sự tham gia BQLDA tỉnh/ thành phố

Danh mục Văn bản Chuyên môn kỹ thuật và tài liệu     

Công văn số 347/DA-QTC ngày 05/7/2011 của Ban Quản lý dự án thành phần y tế, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về việc thực hiện các qui định về mua sắm đấu thầu

 

Công văn số 308/DA-QTC ngày 21/6/2011 của Ban Quản lý dự án thành phần y tế, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về việc thực hiện quy định của nhà tài trợ về mua sắm đấu thầu thuốc và sinh phẩm

 

Công văn số 303/DA-QTC ngày 17/6/2011 của Ban Quản lý dự án thành phần y tế, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về việc hướng dẫn triển khai hoạt động điều trị, chăm sóc HIV/AIDS

 
Thông báo - Công văn     

Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS thông báo tuyển dụng

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

Dự án Quỹ toàn cầu Phòng chống HIV/AIDS THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  • Dự án Quỹ toàn cầu Phòng chống HIV/AIDS THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Văn bản pháp quy     
Nghị quyết về việc đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc trong lĩnh vực y tế
  Tải xuống 
Thông tư Liên tịch Quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ khám, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
  Tải xuống 
Thông tư Về việc Quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc
  Tải xuống 
Quy chế hoạt động của Trang tin điện tử về phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế
  Tải xuống 
Quyết định về việc xây dựng chương trình đào tạo liên tục về HIV/AIDS cho các cán bộ công tác tại cơ sở điều trị và chăm sóc HIV/AIDS
  Tải xuống 
Liên kết web
Chiến dịch Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con