VAAC
Đang tải dữ liệu...
 
 Giới thiệuSitemapLiên hệ
Trang chủ
Tin tức
Giới thiệu
Các hoạt động chuyên môn
Hợp tác quốc tế
Kiến thức HIV/AIDS
Văn bản pháp quy
Báo cáo/Nghiên cứu/Ấn phẩm
Hỏi đáp
HIVQUAL
Danh mục Văn bản quản lý     

Công văn số 431/DA-KH về việc Đăng ký chỉ tiêu thực hiện dự án năm 2012 và 3 năm tiếp theo

 

Công văn số 418/DA-QTC ngày 04/8/2011 của Ban Quản lý dự án thành phần y tế, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về việc hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức hoạt động của BQLDA tỉnh/ thành phố

 

Công văn số 409/DA-HC ngày 01/8/2011 của Ban Quản lý dự án thành phần y tế, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về việc hướng dẫn nhân sự tham gia BQLDA tỉnh/ thành phố

Danh mục Văn bản Chuyên môn kỹ thuật và tài liệu     

Công văn số 347/DA-QTC ngày 05/7/2011 của Ban Quản lý dự án thành phần y tế, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về việc thực hiện các qui định về mua sắm đấu thầu

 

Công văn số 308/DA-QTC ngày 21/6/2011 của Ban Quản lý dự án thành phần y tế, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về việc thực hiện quy định của nhà tài trợ về mua sắm đấu thầu thuốc và sinh phẩm

 

Công văn số 303/DA-QTC ngày 17/6/2011 của Ban Quản lý dự án thành phần y tế, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về việc hướng dẫn triển khai hoạt động điều trị, chăm sóc HIV/AIDS

 
Văn bản pháp quy     
Quyết định về việc ban hành "Mô hình lồng ghép Quản lý và cung cấp dịch vụ HIV và lao tại tuyến huyện và tuyến xã"
  Tải xuống 
Quyết định 3509/QĐ-BYT ngày 21/8/2015 ban hành "Hướng dẫn tổ chức thực hiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại cơ sở cấp phát thuốc Methadone"
  Tải xuống 
Quyết định 148/QĐ-AIDS về việc ban hành Hướng dẫn thí điểm tổ chức và hoạt động của Nhóm hỗ trợ kỹ thuật tuyến tỉnh, thành phố
  Tải xuống 
Quyết định 3153/QĐ-BYT về việc Ban hành "Hướng dẫn điều trị Methadone trong trại giam"
  Tải xuống 
Quyết định 3047/2015/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS"
  Tải xuống 
Liên kết web
Chiến dịch Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con