Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tôi có con bị nhiễm HIV đến tuổi học mẫu giáo. Tôi không biết cháu có được đi học như các bạn cùng trang lứa không? Nhà trường mà từ chối hay phải đến các lớp học ở các trung tâm bảo trợ xã hội?

03:25' PM - Thứ ba, 08/09/2015

Trong Luật Phòng, chống HIV/AIDS Tại Khoản 2, Điều 15 đã có quy định: Cơ sở giáo dục không được có các hành vi sau đây:
a) Từ chối tiếp nhận học sinh, sinh viên, học viên vì lý do người đó nhiễm HIV;
b) Kỷ luật, đuổi học học sinh, sinh viên, học viên vì lý do người đó nhiễm HIV;
c) Tách biệt, hạn chế, cấm đoán học sinh, sinh viên, học viên tham gia các hoạt động, dịch vụ của cơ sở vì lý do người đó nhiễm HIV;
Như vậy, con của bạn dù có bị nhiễm HIV nhưng vẫn được học ở các trường như mọi học sinh không nhiễm HIV khác. Nếu nhà trường đưa ra các lý do không nhận cháu vào học, bạn hoàn toàn có thể làm đơn kiến nghị gửi đến phòng giáo dục của huyện nơi bạn sinh sống. Bạn cũng có thể nhờ các trung tâm trợ giúp pháp lý giúp đỡ bạn.

Bình luận
Tìm kiếm văn bản