Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tôi xin hỏi, người lớn nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế được hưởng các quyền lợi như thế nào?

05:21' PM - Thứ hai, 12/10/2015

Người tham gia bảo hiểm y tế nhiễm HIV được hưởng quyền lợi theo phạm vi quyền lợi, mức hưởng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Khi họ sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS được quỹ bảo hiểm y tế chi trả:
- Thuốc (bao gồm cả thuốc ARV), hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế (Xét nghiệm đếm tế bào CD4, tải lượng vi rút…;
- Kỹ thuật đình chỉ thai nghén ở phụ nữ mang thai nhiễm HIV;
- Điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội (điều trị bằng Cotrimoxazol, Isoniazid…)
Như vậy, hầu hết các dịch vụ bạn đang được hưởng miễn phí tại cơ sở điều trị HIV/AIDS hiện nay đều được thanh toán qua bảo hiểm y tế.

Bình luận
Tìm kiếm văn bản