Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Việc xét nghiệm bắt buộc phát hiện nhiễm HIV/AIDS được tiến hành trong những trường hợp nào ?

03:20' PM - Thứ hai, 12/10/2009

Theo qui định tại điều 14 Pháp lệnh phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) thì việc xét nghiệm bắt buộc phát hiện nhiễm HIV/AIDS đối với các trường hợp cho máu, cho tinh dịch, cho mô, cho một bộ phận của cơ thể người. Các trường hợp xét nghiệm bắt buộc này nhằm mục đích loại trừ một cách tuyệt đối khả năng lây nhiễm HIV/AIDS trong quá trình truyền máu, các sản phẩm máu, truyền tinh dịch, ghép mô hoặc một bộ phận của cơ thể con người. Cũng vì lý do đó, điều 14 còn nghiêm cấm việc truyền máu, các chế phẩm máu, truyền tinh dịch, ghép mô hoặc một bộ phận của cơ thể của người bị nhiễm HIV cho người khác. 

Bình luận
Tìm kiếm văn bản