Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Xin cho biết Bộ Y tế có quy định việc lưu giữ mẫu huyết thanh và kết quả đọc máy ELISA tại các Phòng xét nghiệm HIV hay không?

03:32' PM - Thứ hai, 12/10/2009

Có. Theo quy định của Chỉ thị số 11/2001/CT - BYT ngày 31 tháng 10 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác xét nghiệm phát hiện vi rút HIV thì việc lưu giữ mẫu huyết thanh và kết quả đọc máy ELISA được quy định như sau:

- Các phòng xét nghiệm HIV sau khi tiến hành các xét nghiệm, nếu phát hiện các trường hợp HIV dương tính đều phải lưu mẫu huyết thanh trong thời gian 2 năm, kết quả đọc của máy ELISA trong thời hạn 5 năm. 

Bình luận
Tìm kiếm văn bản