Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ PHÒNG, CHỐNG AIDS VIỆT NAM NĂM 2012

Ngày xuất bản : 17/04/2012 - Lượt Xem: 5934

04:57' PM - Thứ ba, 17/04/2012

Vào tháng 6 năm 2011, tại Hội nghị cấp cao về HIV/AIDS ở New York, Mỹ, Việt Nam đã khẳng định lại quyết tâm của mình trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS và cam kết thực hiện những mục tiêu mới thông qua việc ký Tuyên bố Chính trị năm 2011 về HIV/AIDS: Tăng cường nỗ lực để loại trừ HIV/AIDS. Chúng tôi coi trọng cam kết này và đảm bảo rằng bản báo cáo quốc gia về tiến trình thực hiện cam kết mang tính toàn diện và phản ánh chính xác tình hình thực tế của ứng phó với HIV tại Việt Nam, thể hiện sự đồng thuận quốc gia về các thành tựu và thách thức chính trong công cuộc phòng, chống
HIV/AIDS giai đoạn 2010 và 2011.

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu BÁO CÁO TIẾN ĐỘ PHÒNG, CHỐNG AIDS VIỆT NAM NĂM 2012

Toàn văn báo cáo tiếng Việt: Download
Toàn văn báo cáo tiếng Anh: Download

Bình luận
Tìm kiếm văn bản