Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Báo cáo tại Hội thảo đảm bảo bền vững và tăng cường tiếp cận với TVXN và điều trị HIV/AIDS

Ngày xuất bản : 05/01/2015 - Lượt Xem: 12511

02:54' PM - Thứ hai, 05/01/2015

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu các Báo cáo tại Hội thảo đảm bảo bền vững và tăng cường tiếp cận với TVXN và điều trị HIV/AIDS.

Báo cáo Miền Bắc: 
File 1
File 2

Báo cáo Miền Nam: Download

Bình luận
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?