Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Công văn của Bộ Y tế yêu cầu Kiện toàn cơ sở điều trị HIV/AIDS

Ngày xuất bản : 26/02/2015 - Lượt Xem: 8496

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Công văn của Bộ Y tế yêu cầu Kiện toàn cơ sở điều trị HIV/AIDS:

quan.jpg

Bình luận
Tìm kiếm văn bản