Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Công văn số 527/AIDS-ĐTr ngày 03/8/2018 về việc Thu thập chỉ số đo lường chất lượng và xây dựng cải tiến chất lượng tại cơ sở điều trị HIV/AIDS

Ngày xuất bản : 03/08/2018 - Lượt Xem: 2961

Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành công văn số 527/AIDS-ĐTr ngày 03/8/2018 về việc Thu thập chỉ số đo lường chất lượng và xây dựng cải tiến chất lượng tại cơ sở điều trị HIV/AIDS và các Phụ lục đính kèm

Tập tin đính kèm
Bình luận
Tìm kiếm văn bản