Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Giới thiệu tài liệu chuyên môn về HIV/AIDS

Ngày xuất bản : 20/05/2011 - Lượt Xem: 13325

01:41' PM - Thứ sáu, 20/05/2011

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu 03 quyển tài liệu chuyên môn về HIV/AIDS:

1. Tài liệu về Điều trị và chăm sóc cơ bản cho trẻ nhiễm HIV/AIDS: Download

2. Tài liệu Hướng dẫn thực hiện dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
Download

3. Tài liệu Hướng dẫn theo dõi, giám sát các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con:Download

Bình luận
Tìm kiếm văn bản