Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hướng dẫn tra cứu nhanh cho chương trình nghiên cứu quốc gia Các ấn phẩm về HIV/AIDS xuất bản trong giai đoạn 2005-2011

Ngày xuất bản : 13/08/2012 - Lượt Xem: 2061

04:50' PM - Thứ hai, 13/08/2012

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Hướng dẫn tra cứu nhanh cho chương trình nghiên cứu quốc gia Các ấn phẩm về HIV/AIDS xuất bản trong giai đoạn 2005-2011: 

Bản Tiếng Việt: Download
Bản Tiếng Anh: Download

Bình luận
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?