Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hướng dẫn triển khai thông tư 03/2015/TT-BYT về hướng dẫn thống kê báo cáo

Ngày xuất bản : 05/06/2015 - Lượt Xem: 15043

04:03' PM - Thứ sáu, 05/06/2015

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu công văn số 562/AIDS-GS ngày 04 tháng 6 năm 2015 về việc hướng dẫn triển khai thông tư số 03/2015/TT-BYT.

Toàn văn công văn: Download

Tài liệu hướng dẫn thống kê báo cáo: Download

Bình luận
Tìm kiếm văn bản