Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Phần mềm Cải thiện chất lượng (HIVQUAL) bản cập nhập

Ngày xuất bản : 15/12/2016 - Lượt Xem: 6233

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS xin trân trọng giới thiệu Phần mềm Cải thiện chất lượng (HIVQUAL) bản cập nhập. Vui lòng bấm tải tệp đính kèm.

Tập tin đính kèm
Bình luận
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?