Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Phần mềm HIVQUAL bản cập nhập năm 2017

Ngày xuất bản : 26/12/2017 - Lượt Xem: 23

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu phần mềm HIVQUAL bản cập nhập năm 2017

Tập tin đính kèm
Bình luận
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?