Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Sách Chiến lược Quốc gia Chấm dứt dịch bệnh AIDS năm 2030

Ngày xuất bản : 03/12/2020 - Lượt Xem: 139

Website Cục phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Sách Chiến lược Quốc gia Chấm dứt dịch bệnh AIDS năm 2030 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 14/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ)

Quý bạn đọc tải tài liệu

Bản tiếng Việt: download

Bản tiếng Anh:Download

Bình luận
Tìm kiếm văn bản