Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Bộ tài liệu truyền thông về PrEP

Ngày xuất bản : 09/10/2019 - Lượt Xem: 10033

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Bộ tài liệu truyền thông về PrEP:

1. Cuốn Sách mỏng online về Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) 

2. File thiết kế Tờ gấp Bạn biết gì về Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP)

Đường link tải xuống

VAAC

Bình luận
Tìm kiếm văn bản