Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

TÀI LIỆU DỰ PHÒNG, CHĂM SÓC HỖ TRỢ VÀ ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS CHO NGƯỜI SỬ DỤNG MA TÚY DẠNG KÍCH THÍCH

Ngày xuất bản : 17/08/2020 - Lượt Xem: 441

WEBSITE CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU TÀI LIỆU DỰ PHÒNG, CHĂM SÓC HỖ TRỢ VÀ ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS CHO NGƯỜI SỬ DỤNG MA TÚY DẠNG KÍCH THÍCH

Ban hành kèm theo Quyết định số 171 /QĐ-AIDS ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Tập tin đính kèm
Bình luận
Tìm kiếm văn bản