Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tài liệu Hướng dẫn triển khai thực hiện phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc

Ngày xuất bản : 10/03/2011 - Lượt Xem: 2126

11:33' AM - Thứ năm, 10/03/2011

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng trình bàyTài liệu Hướng dẫn triển khai thực hiện phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc.

Tài liệu đính kèm bên dưới

Tập tin đính kèm
Bình luận
Tìm kiếm văn bản