Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tài liệu “Sự thật về trẻ em và HIV”

Ngày xuất bản : 07/09/2010 - Lượt Xem: 28931

12:28' AM - Thứ ba, 07/09/2010

“Sự thật về trẻ em và HIV” là tài liệu truyền thông dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, cha mẹ học sinh và cộng đồng. Tài liệu nhằm cung cấp một số thông tin liên quan đến trẻ em và HIV/AIDS, góp phần xoá bỏ các quan niệm sai lầm, qua đó giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS....

Tập tin đính kèm
Bình luận
Tìm kiếm văn bản