Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tài liệu trình bày tại Hội thảo Tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS với các Bộ, Ban, Ngành đoàn thể trung ương ngày 14-15/01/2014

Ngày xuất bản : 21/01/2014 - Lượt Xem: 2687

10:00' AM - Thứ ba, 21/01/2014

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng trình bày:
Tài liệu được trình bày tại Hội thảo Tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS với các Bộ, Ban, Ngành đoàn thể trung ương ngày 14-15/01/2014.

Download

Bình luận
Tìm kiếm văn bản