Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tài liệu truyền thông Dự Phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

Ngày xuất bản : 04/11/2011 - Lượt Xem: 14963

03:10' PM - Thứ sáu, 04/11/2011

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Tài liệu truyền thông Dự Phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.
Download Tài liệu:
Tờ gấp truyền thông DPLTMC: Download
Sách truyền thông DPLTMC: Download

Bình luận
Tìm kiếm văn bản