Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thu thập chỉ số cảnh báo sớm HIV kháng thuốc năm 2019

Ngày xuất bản : 20/05/2019 - Lượt Xem: 2998

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo bộ công cụ thu thập chỉ số cảnh báo sớm HIV kháng thuốc năm 2019

Tập tin đính kèm
Bình luận
Tìm kiếm văn bản