Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tờ gấp tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Ngày xuất bản : 26/11/2015 - Lượt Xem: 6155

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Tờ gấp tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Tập tin đính kèm
Bình luận
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?