Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tuyên bố chính trị phòng chống HIV/AIDS của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2011

Ngày xuất bản : 08/07/2011 - Lượt Xem: 4000

04:19' PM - Thứ sáu, 08/07/2011

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng trình bày Tuyên bố chính trị phòng chống HIV/AIDS của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2011:

"Tăng cường mạnh mẽ nỗ lực của chúng ta để xóa bỏ HIV và AIDS"

Download Tuyên bố chính trị phòng chống HIV/AIDS:

Bản: Tiếng Việt Tiếng Anh

Bình luận
Tìm kiếm văn bản