Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Ước tính và dự đoán về HIV ở Việt Nam 2005-2010

Ngày xuất bản : 07/10/2009 - Lượt Xem: 4875

10:06' AM - Thứ tư, 07/10/2009

Bộ Y tế cùng các Bộ khác, Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHI), Trung tâm Ðông-Tây (EWC), UNAIDS, Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức khác tiến hành nghiên cứu về ước tính và dự đoán HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010. Ấn phẩm này đã hợp nhất các kết quả nghiên cứu

Tập tin đính kèm
Bình luận
Tìm kiếm văn bản