Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Viet Nam HIV/AIDS Estimates and Projections 2007 - 2012

Ngày xuất bản : 07/10/2009 - Lượt Xem: 2767

09:44' AM - Thứ tư, 07/10/2009

Bình luận
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?