Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hội thảo " Hướng dẫn tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán thuốc ARV nguồn BHYT năm 2019" cho các tỉnh phía Bắc

Ngày xuất bản : 20/11/2018 - Lượt Xem: 1426

Ngày 20/11, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức Hội thảo "Hướng dẫn tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán thuốc ARV nguồn BHYT năm 2019" cho 32 tỉnh phía Bắc.

toan-canh-bhyt.jpg

Toàn cảnh Hội thảo


Hội thảo do PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS chủ trì. Tham dự Hội nghị có ông Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam; bà Bà. Paula Morgan, Phó giám đốc CDC Việt Nam; bà Ritu Singh, Giám đốc Chương trình Y tế của USAID; Lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS 32 tỉnh, thành phố phía Bắc, Đại diện Bảo hiểm xã hội các tỉnh, Các cơ sở điều trị nhận thuốc BHYT năm 2018; các tổ chức quốc tế và các Vụ, Cục, Ban Ngành có liên quan của Trung ương.

cuc-truong.jpg

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS nhấn mạnh: Thời gian qua, các kết quả phòng chống HIV/AIDS của Việt Nam đã được ghi nhận. Ước tính Việt Nam đã tránh được cho khoảng 400 ngàn người không bị nhiễm HIV, tránh cho 150 ngàn người không tử vong do AIDS. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta cũng có nhiều khó khăn, tình hình dịch HIV có giảm nhưng chưa ổn định, có khả năng quay trở lại nếu không có các giải pháp tích cực hơn nữa. Bên cạnh đó, các nguồn hỗ trợ cho phòng chống AIDS, các nguồn ngân sách trong nước đang gặp khó khăn. Mục tiêu 90-90-90, Việt Nam đang phấn đấu đạt cũng còn nhiều thách thức. Việt Nam hiện đang chuyển đổi, sử dụng các nguồn tài chính trong nước khác thay thế khi các nguồn viện trợ giảm dần. Một trong các nội dung chuyển đổi là vấn đề điều trị thuốc ARV, sử dụng bảo hiểm y tế trong điều trị HIV/AIDS. Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã triển khai hàng loạt hành động: Tăng cuờng thông tin, giáo dục truyền thông; chỉ đạo các địa phương kiện toàn các cơ sở điều trị HIV/AIDS đủ điều kiện ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; mở rộng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV; đấu thầu thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế; ký hợp đồng cung ứng thuốc; hướng dẫn cơ sở lập kế hoạch tiếp nhận thuốc, quản lý, sử dụng thuốc; hỗ trợ đồng chi trả thuốc ARV bảo hiểm y tế; quản lý thông tin bệnh nhân điều trị ARV; …

kidong-park.jpg

Ông Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam


Phát biểu tại Hội thảo, Ông Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam đánh giá cao việc Cục Phòng chống HIV/AIDS đã dẫn đầu trong việc đối thoại chính sách và các nỗ lực khác để huy động nguồn tài chính cho điều trị ARV, tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV, thiết kế gói bảo hiểm cho người nhiễm HIV, lồng ghép dịch vụ HIV vào hệ thống y tế và đảm bảo chăm sóc liên tục cho người nhiễm HIV và các quần thể đích. Có rất nhiều bài học mà đã được các chương trình y tế công cộng khác đã học hỏi từ chương trình HIV. Ông cũng cho rằng đây là giai đoạn rất quan trọng cho Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu ưu tiên của chương trình HIV và tin tưởng rằng đây cũng là cơ hội tốt để tăng cường chương trình HIV trong hệ thống y tế để đạt được mục tiêu quốc gia về kết thúc dịch AIDS vào năm 2030.

c-thuy-anh.jpg
TS. Dương Thúy Anh, Phó Chánh Văn phòng Cục Phòng, chống HIV/AIDS


Tại Hội thảo, các đại biểu được TS. Dương Thúy Anh, Phó Chánh Văn phòng Cục Phòng, chống HIV/AIDS cập nhật tình hình chuẩn bị triển khai điều trị ARV qua nguồn quỹ Bảo hiểm Y tế. Nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính bền vững cho tiếp cận thuốc ARV cho người nhiễm HIV trong bối cảnh các nguồn tài trợ quốc tế đang giảm dần và có thể sẽ chấm dứt hỗ trợ cung cấp dịch vụ trực tiếp sau năm 2020, ngày 15 tháng 10 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 1899/QĐ-TTg về Đề án đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020, trong đó quy định: “Chuyển dần nhiệm vụ điều trị bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS từ nguồn lực của các chương trình, dự án sang nhiệm vụ của Quỹ Bảo hiểm y tế”; ngày 31/7/2017, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1125/QĐ-TTg về chương trình mục tiêu y tế và dân số giai đoạn 2016-2020 quy định “từ năm 2019, thanh toán thuốc từ Quỹ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng có thẻ BHYT”.
Bên cạnh đó, để chuyển giao chương trình điều trị HIV/AIDS từ các chương trình, dự án sang quỹ BHYT, Bộ Y tế đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các Bô, ngành có liên quan tham mưu và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 quy định việc mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh chữa bệnh BHYT và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng HIV. Quyết định của Thủ tướng đã phê duyệt một số cơ chế đặc thù cho cung ứng thuốc ARV như sau: đấu thầu tập trung cấp quốc gia thuốc ARV nguồn quỹ BHYT; Cơ quan BHXH ký hợp đồng trực tiếp với nhà cung ứng thuốc; Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đảm bảo 100% người nhiễm HIV có thẻ BHYT; căn cứ khả năng ngân sách, các đia phương đảm bảo ngân sách cho việc hỗ trợ phần cùng chi trả thuốc ARV đối với bệnh nhân có thẻ BHYT.
Thực hiện Quyết định số 2188/QĐ-TTg, Bộ Y tế đã phối hợp với BHXH VN ban hành một số văn hướng dẫn liên quan đến tiếp nhận, quản lý, sử dụng thanh quyết toán thuốc ARV nguồn BHYT và hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến HIV/AIDS bao gồm: Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế và Thông tư số 08/2018/TT-BYT ngày 18/4/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2017/TT-BYT để hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 2188; Thông tư số 27/2018/TT-BYT ngày 26/10/2018 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến HIV/AIDS; Thông tư số 28/2018/TT-BYT ngày 26/10/2018 quy định về quản lý điều trị người nhiễm HIV người phơi nhiễm với HIV tại các cơ sở y tế; Công văn số 5789/BYT-AIDS ngày 1/10/2018 hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và thanh toán thuốc ARV nguồn BHYT;
Ngoài ra, Hội thảo còn tập trung trao đổi các quy trình thực hiện, các rào cản vướng mắc khó khăn để đưa ra phương hướng giải quyết trong thời gian tới nhằm đảm bảo tiếp cận thuốc ARV liên tục cho người bệnh khi chuyển giao sang quỹ BHYT thanh toán.
Hội thảo “Hướng dẫn tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán thuốc ARV nguồn BHYT năm 2019" cho 31 tỉnh còn lại sẽ được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 22/11 tới.

HH

Bình luận
Tìm kiếm văn bản