Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La: Hội thảo về công tác Can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV

Ngày xuất bản : 19/04/2010 - Lượt Xem: 534

Tiếp theo cuộc hội thảo về can thiệp giảm tác hại do Tỉnh ủy Sơn La tổ chức dành cho cán bộ các cấp của Đảng, ngày 08 tháng 4 năm 2010 Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương mở một thảo cũng về chủ đề giảm tác hại dành cho cán bộ chính quyền các cấp, nhằm nâng cao nhận thức và mở rộng các hoạt động can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV ở địa phương.

01:51' PM - Thứ hai, 19/04/2010

Ông Hoàng Chí Thức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La và ông Phạm Văn Linh, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì hội thảo quan trọng này.

Tham dự hội thảo có đại diện các đơn vị trực thuộc 02 cơ quan đồng tổ chức; đại diện lãnh đạo Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế; lãnh đạo Ủy ban nhân dân một số huyện có tỷ lệ nhiễm HIV cao của tỉnh Sơn La; lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; đại diện Sở Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện tỉnh Lạng Sơn, cùng đại diện Dự án Chính sách Y tế tại Việt Nam (cơ quan tài trợ)…

Trong thời gian 01 ngày làm việc các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế; Lãnh đạo Viện Xã hội học, Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia; Lãnh đạo Vụ Các vấn đề xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày về tình hình công tác phòng, chống HIV/AIDS và sự cần thiết phải triển khai chương trình can thiệp giảm tác hại tại Việt Nam; Khung chính sách và pháp luật của Việt Nam về can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV; Bằng chứng về hiệu quả triển khai chương trình can thiệp giảm tác hại trên thế giới và ở Việt Nam; Nâng cao nhận thức của lãnh đạo chính quyền các cấp trong chỉ đạo công tác can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV.

Hội nghị cũng được nghe Sở Y tế Sơn La trình bày tình hình dịch HIV/AIDS và công tác phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh. Phát biểu của Lãnh đạo Sở Y tế Lạng Sơn chia sẻ kinh nghiệm về cam kết của Lạng Sơn trong hơn 12 năm triển khai chương trình can thiệp giảm tác hại tại tỉnh này…

Các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung bàn bạc về khó khăn, thách thức của Sơn La trong việc triển khai chương trình giảm tác hại; các giải pháp (trước mắt và lâu dài); cách thức phối hợp và phối hợp như thế nào giữa các ban, ngành, đoàn thể.. của Sơn La trong quá trình thực hiện chương trình này tại địa phương…

Theo các báo cáo tại Hội thảo, Sơn La hiện có 5.492 người nhiễm HIV còn sống, trong đó có 2.044 ca chuyển sang giai đoạn AIDS và từ đầu vụ dịch (tháng 10 năm 1998) đến nay, Sơn La đã có 1.458 người đã chết do AID. Khoảng 85% số người nhiễm HIV là do tiêm chích ma túy… Trước tình hình ấy, trong những năm gần đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã nỗ lực chỉ đạo và tổ chức thực hiện công cuộc phòng, chống HIV/AIDS, như đã ban hành Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 26/7/2006 về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị 54 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới; Nghị quyết số 157/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007-2010 và những năm tiếp theo; Kế hoạch 43/KH-UBND ngày 04/6/2008 của UBND tỉnh về phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy và buôn bán phụ nữ, trẻ em giai đoạn 2010-2020…Từ năm 2004 Sơn La đã triển khai hoạt động giảm tác hại thông qua chương trình tiếp cận cộng đồng tại 4 phường của Thành phố Sơn La (do Dự án LIFE-GAP tài trợ). Năm 2006 mở rộng thêm ra được 24 xã, phường thuộc 5 huyện, thành phố (thông qua Dự án do Ngân hàng thế giới tài trợ), với sự tham gia của 68 nhân viên tiếp cận đồng và 28 cộng tác viên. Tuy nhiên cho đến nay, với nhiều nỗ lực của địa phương chương trình bao cao su và bơm kim tiêm vẫn mới chỉ với tới được 10,7% số xã trong 45,45% số huyện, thành phố mà thôi...

Thực tế trên cho thấy sự cần thiết phải áp dụng triển khai nhanh và rộng các hoạt động trên địa bàn tỉnh để có thể ngăn chặn được sự lây lan của HIV trong nhóm người tiêm chích ma túy và từ họ ra cộng đồng các dân tộc tỉnh Sơn La. Sự cần thiết này đã được đề cập đến trong gần 20 ý kiến trình bày và thảo luận tại Hội thảo cũng như trong ý kiến của các vị chủ trì hội thảo. Tuy nhiên để mở rộng được hoạt động này, Sơn La còn rất nhiều việc phải làm, bắt đầu từ việc vận động chính sách ở các cấp, các ngành, đến việc đẩy mạnh truyền thông vận động nhân dân, huy động nguồn lực để triển khai các hoạt động trên thực tế….

IMG_108-640x480-.JPG

Ông Hoàng Chí Thức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc hội thảo

Tin - Ảnh: Hoàng Văn

Bình luận
Tìm kiếm văn bản