Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Có thể kiểm soát tuân thủ điều trị qua xem ... tóc bệnh nhân

Đó là một nghiên cứu dự kiến khởi động vào đầu năm 2010 và do Sở Y tế San Francisco...

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?