Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Người nhiễm HIV … già nhanh hơn

Gần đây, đồng thời với những tiến bộ đạt được trong lĩnh vực điều trị nhiễm HIV/AIDS bằng...

Tìm cách “lôi” HIV ra khỏi “hầm trú ẩn” để ARV… tấn công

Từ lâu các nhà khoa học về HIV/AIDS đã biết, các loại thuốc điều trị HIV/AIDS (ARV) hiện...

Có thể kiểm soát tuân thủ điều trị qua xem ... tóc bệnh nhân

Đó là một nghiên cứu dự kiến khởi động vào đầu năm 2010 và do Sở Y tế San Francisco...

Tìm kiếm văn bản