Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Uống rượu làm ảnh hưởng đến tuân thủ điều trị ARV

Uống rượu làm ảnh hưởng đến tuân thủ điều trị ARV

Điều trị ARV sớm còn có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh khác

Điều trị ARV sớm còn có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh khác

Cần kết hợp phòng, chống HIV với phòng, chống STI

Cần kết hợp phòng, chống HIV với phòng, chống STI

Áp dụng PrEP – vẫn còn nhiều...ý kiến

Áp dụng PrEP – vẫn còn nhiều...ý kiến

Sinh phẩm xét nghiệm HIV giá rẻ và có hiệu lực cả khi tải lượng vi rút ở mức rất thấp.

Sinh phẩm xét nghiệm HIV giá rẻ và có hiệu lực cả khi tải lượng vi rút ở mức rất thấp.

Tìm kiếm văn bản