Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Sinh phẩm xét nghiệm HIV giá rẻ và có hiệu lực cả khi tải lượng vi rút ở mức rất thấp.

Sinh phẩm xét nghiệm HIV giá rẻ và có hiệu lực cả khi tải lượng vi rút ở mức rất thấp.

Có thể biết được thời điểm bị nhiễm HIV nhờ một loại sinh phẩm mới

Có thể biết được thời điểm bị nhiễm HIV nhờ một loại sinh phẩm mới

UNAIDS công bố Báo cáo dịch HIV/AIDS toàn cầu năm 2011

Ngày 20/11/2012, Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS đã công bố “Báo cáo...

05 yếu tố từ phía mẹ làm tăng nguy cơ lây truyền HIV từ mẹ sang con ở Mỹ

Đó là theo kết quả nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học thuộc Trung tâm Dự phòng và Kiểm...

Tìm kiếm văn bản