Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Có thể biết được thời điểm bị nhiễm HIV nhờ một loại sinh phẩm mới

Có thể biết được thời điểm bị nhiễm HIV nhờ một loại sinh phẩm mới

UNAIDS công bố Báo cáo dịch HIV/AIDS toàn cầu năm 2011

Ngày 20/11/2012, Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS đã công bố “Báo cáo...

05 yếu tố từ phía mẹ làm tăng nguy cơ lây truyền HIV từ mẹ sang con ở Mỹ

Đó là theo kết quả nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học thuộc Trung tâm Dự phòng và Kiểm...

Nên bắt đầu điều trị sớm hơn nữa cho người nhiễm HIV.

Tại một hội thảo khoa học do Bộ Y tế và Dịch vụ con người của Mỹ (DHHS) tổ chức nhiều...

Tìm kiếm văn bản