Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

UNAIDS công bố Báo cáo dịch HIV/AIDS toàn cầu năm 2011

Ngày 20/11/2012, Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS đã công bố “Báo cáo...

05 yếu tố từ phía mẹ làm tăng nguy cơ lây truyền HIV từ mẹ sang con ở Mỹ

Đó là theo kết quả nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học thuộc Trung tâm Dự phòng và Kiểm...

Nên bắt đầu điều trị sớm hơn nữa cho người nhiễm HIV.

Tại một hội thảo khoa học do Bộ Y tế và Dịch vụ con người của Mỹ (DHHS) tổ chức nhiều...

Người Mỹ nhiễm HIV vẫn có thể sống tới độ tuổi 70, nếu...

Đó là theo kết quả mới được công bố của Đề tài nghiên cứu về “Sự thay đổi tuổi thọ của...

Tìm kiếm văn bản