Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Cách dự phòng sau khi phơi nhiễm HIV

Phơi nhiễm với HIV là tình huống rất thường gặp trong đời sống hàng ngày. Mặc dù không...

100% người nhiễm HIV cần có thẻ bảo hiểm y tế

“Bảo đảm 100% người nhiễm cần có thẻ bảo hiểm y tế” là kết luận của Phó Thủ tướng Chính...

Người nhiễm HIV/AIDS được bảo mật khi tham gia BHYT

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, công dân có địa chỉ email jerovn@... phản ánh một số bất cập về...

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long chủ trì họp về đẩy mạnh điều trị Methadone trong các cơ sở điều trị nghiện ma túy

Thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12 /2014 về tăng cường chỉ đạo công tác phòng,...

Những lợi ích khi sử dụng bơm kim tiêm “khoảng chết thấp”

Bơm kim tiêm có khoảng chết thấp được chứng minh là rất có hiệu quả trong dự phòng lây...

Tìm kiếm văn bản