Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Người nhiễm HIV/AIDS được bảo mật khi tham gia BHYT

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, công dân có địa chỉ email jerovn@... phản ánh một số bất cập về...

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long chủ trì họp về đẩy mạnh điều trị Methadone trong các cơ sở điều trị nghiện ma túy

Thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12 /2014 về tăng cường chỉ đạo công tác phòng,...

Những lợi ích khi sử dụng bơm kim tiêm “khoảng chết thấp”

Bơm kim tiêm có khoảng chết thấp được chứng minh là rất có hiệu quả trong dự phòng lây...

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về trợ giúp pháp lý

Ngày 28 và 29 tháng 3 năm 2016 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Các tổ chức Liên hợp...

Các địa phương cần hoàn thành chỉ tiêu điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone vào năm 2016

Những tỉnh chưa hoàn thành chỉ tiêu điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng...

Tìm kiếm văn bản