Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Chi trả điều trị HIV/AIDS thông qua Quỹ Bảo hiểm tế - Liệu có còn bảo mật?

Hiện nay nhiều người nhiễm HIV điều trị bằng thuốc ARV đã quen với việc hàng tháng đến...

Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con - Những chính sách ưu việt

Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con là một chương trình can thiệp hiệu quả nhất trong...

Truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, thực sự cần thiết

Việt Nam đã trải qua 25 năm đương đầu với đại dịch HIV/AIDS. Từ chỗ cán bộ và người dân...

Tìm kiếm văn bản