Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hội thảo quốc gia về tảo hôn ở Việt Nam

Tảo hôn là vi phạm quyền con người. Mặc dù các quốc gia đã có hệ thống luật pháp giúp...

Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư vùng Tây Bắc dưới 0.3% vào năm 2020

Đây là một trong những mục tiêu trong chương trình phối hợp công tác giữa Ban Chỉ đạo Tây...

Ủy ban các vấn đề Xã hội của Quốc hội họp Công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và mại dâm 6 tháng đầu năm 2016

Ngày 15-8, tại Văn phòng Quốc Hội, Ủy ban các vấn đề Xã hội của Quốc hội (UBCVĐXH) tổ...

Tìm kiếm văn bản