Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Ban Điều phối HIV/Lao Trung ương tổ chức Hội thảo triển khai Mô hình lồng ghép quản lý và cung cấp dịch vụ điều trị HIV và lao

Ngày 27/10/2015 tại Hà Nội, Ban điều phối HIV/lao Trung ương tổ chức Hội thảo “Triển khai...

Hội thảo triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS hướng đến mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020

Ngày 05/11/2015, Văn phòng chính phủ phối hợp với Cục phòng, chống HIV/AIDS tổ chức Hội...

Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư

Ngày 28/10, tại Quảng Bình, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam...

Việt Nam – Hoa Kỳ kỷ niệm 20 năm hợp tác Y tế

Sáng 28/10, tại Hà Nội, Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác...

Tìm kiếm văn bản