Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hội thảo nâng cao hiệu quả truyền thông về công tác y tế

Chiều 8 tháng 12 năm 2015, tại Hà Nội, Bộ Y tế và Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức Hội...

Ban Điều phối HIV/Lao Trung ương tổ chức Hội thảo triển khai Mô hình lồng ghép quản lý và cung cấp dịch vụ điều trị HIV và lao

Ngày 27/10/2015 tại Hà Nội, Ban điều phối HIV/lao Trung ương tổ chức Hội thảo “Triển khai...

Hội thảo triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS hướng đến mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020

Ngày 05/11/2015, Văn phòng chính phủ phối hợp với Cục phòng, chống HIV/AIDS tổ chức Hội...

Tìm kiếm văn bản