Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Kiểm tra giám sát công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Hòa Bình và Sơn La

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2014, Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế đã có chuyến...

Bàn giao xe xét nghiệm chuyên dụng cho trung tâm phòng, chống HIV/AIDS

Chiều ngày 14/2/2014, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ bàn giao xe xét nghiệm chuyên...

Tìm kiếm văn bản