Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

“Tập huấn cán bộ chuyên trách khối Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương về phòng chống HIV/AIDS”

Nhằm tăng cường sự phối hợp liên ngành và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên...

Dự án “Phòng lây nhiễm HIV tại Việt Nam” triển khai kế hoạch 2008

Ngày 04/03/2008, tại Hà Nội, Dự án phòng lây nhiễm HIV tại Việt Nam do Chính phủ Anh và...

Phổ biến Luật Phòng, chống HIV/AIDS cho giới sử dụng lao động

Thực hiện Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở...

Tìm kiếm văn bản