Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hội thảo “Nhà báo Việt Nam với công tác phòng, chống HIV/AIDS cho trẻ em”

Ngày 5/7/2008, tại Hà Tây, Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Nhi đồng...

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?