Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hội nghị chuyên đề giải pháp điều trị chất kích thích dạng Amphetamine và vấn mới về ma túy để kiểm soát HIV ở Việt Nam

Trong 2 ngày 15-16 tháng 8, tại Hà Nội, Cục Quản lý điều trị nghiện chất và sức khỏe tâm...

Vụ Pháp chế, Bộ Y tế khai trương Website chính thức

Ngày 22/7/2019, Cục trưởng Nguyễn Huy Quang đã nhấn nút khai trương website chính thức...

Đoàn công tác Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm làm việc tại tỉnh Cà Mau

Tiếp theo chương trình làm việc tại các tỉnh phía Nam, ngày 24/4/2019, Thực hiện chương...

Tổ chức Lễ khai trương Dịch vụ điều trị Dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) tại phòng khám PULSE, thành phố Hồ Chí Minh

Tối ngày 18/4 tại phòng khám PULSE, thành phố Hồ Chí Minh, được sự tài trợ...

Tìm kiếm văn bản