Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Các tổ chức cộng đồng cần chung tay để hướng tới chấm dứt đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030

Các tổ chức cộng đồng cần chung tay hành động để hướng tới chấm dứt đại dịch HIV/AIDS vào...

Bộ Y tế phát động Thánh hành động về Bình đẳng giới

Chiều 28/11, tại Hà Nội, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Y tế phối hợp với Công đoàn cơ quan...

Cuộc thi Y tế thôn bản giỏi lần thứ nhất

Ngày 23/11/2016 tại Sơn La, Bộ Y tế tổ chức cuộc thi Y tế thôn bản giỏi lần thứ nhất năm...

Hội thảo quốc gia về tảo hôn ở Việt Nam

Tảo hôn là vi phạm quyền con người. Mặc dù các quốc gia đã có hệ thống luật pháp giúp...

Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư vùng Tây Bắc dưới 0.3% vào năm 2020

Đây là một trong những mục tiêu trong chương trình phối hợp công tác giữa Ban Chỉ đạo Tây...

Tìm kiếm văn bản