Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Bộ Y tế phát động Thánh hành động về Bình đẳng giới

Chiều 28/11, tại Hà Nội, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Y tế phối hợp với Công đoàn cơ quan...

Cuộc thi Y tế thôn bản giỏi lần thứ nhất

Ngày 23/11/2016 tại Sơn La, Bộ Y tế tổ chức cuộc thi Y tế thôn bản giỏi lần thứ nhất năm...

Hội thảo quốc gia về tảo hôn ở Việt Nam

Tảo hôn là vi phạm quyền con người. Mặc dù các quốc gia đã có hệ thống luật pháp giúp...

Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư vùng Tây Bắc dưới 0.3% vào năm 2020

Đây là một trong những mục tiêu trong chương trình phối hợp công tác giữa Ban Chỉ đạo Tây...

Ủy ban các vấn đề Xã hội của Quốc hội họp Công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và mại dâm 6 tháng đầu năm 2016

Ngày 15-8, tại Văn phòng Quốc Hội, Ủy ban các vấn đề Xã hội của Quốc hội (UBCVĐXH) tổ...

Tìm kiếm văn bản