Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thành phố Vũng Tàu triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2014

Nhằm nâng cao nhận thức, hành động của toàn xã hội và năng lực của cán bộ các cấp về công...

Tuổi trẻ Bình Dương với công tác phòng, chống HIV/AIDS

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2014, ngày 18...

GIAO LƯU TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG CÁC TỈNH PHÍA NAM

Là hoạt động do Ủy ban Phòng, chống AIDS Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trong các ngày...

Mít tinh hưởng ứng tháng hành động Quốc gia về Dân số-KHHGĐ và ngày Thế giới phòng AIDS năm 2012

Sáng 29/11/2012, tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh Thái Bình, Sở Y tế đã tổ chức mít tinh...

Tìm kiếm văn bản