Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

HỘI ĐÀM HỢP TÁC GIỮA SỞ Y TẾ TỈNH VÂN NAM TRUNG QUỐC VÀ SỞ Y TẾ TỈNH HÀ GIANG VIỆT NAM

Trong các ngày từ 20 – 23/3/2014 tại huyện Malypo, Châu Văn Sơn tỉnh Vân Nam Trung Quốc...

Thành phố Vũng Tàu triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2014

Nhằm nâng cao nhận thức, hành động của toàn xã hội và năng lực của cán bộ các cấp về công...

Tuổi trẻ Bình Dương với công tác phòng, chống HIV/AIDS

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2014, ngày 18...

Tìm kiếm văn bản